layoutelementlayoutelement
Elitesport Horsens 

Eliteidrætsrådet

Eliteidrætsrådet i Horsens Kommune har til opgave, at fremme og udvikle eliteidrætten i Horsens Kommune.

Horsens Kommunes aftale med Team Danmark er placeret i Horsens Kommunes Fritidsafdeling med Kultur- og Civilsamfundsudvalget som politisk ansvarligt udvalg.

Eliteidrætsrådet i Horsens Kommune har følgende sammensætning:

2 repræsentanter for Horsens Kommunes Kultur- og Civilsamfundsudvalg

2 repræsentanter for erhvervsliv

1 repræsentant for medvirkende folkeskoler

3 repræsentanter for Team Danmark prioriterede idrætsgrene

1 repræsentant for lokalt prioriterede idrætsgrene

2 repræsentanter for ungdomsuddannelser

1 repræsentant for Team Danmark (observatørstatus)

Desuden deltager:

Hanne Damgård, Chefkonsulent i Fritidsafdelingen, Horsens Kommune.

Søren Jochumsen, Eliteidrætskonsulent fra Fritidsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen.

Klik her for oversigt over organisation for Horsens Eliteidrætsråd

 
 


Horsens Kommunes byvåben