layoutelementlayoutelement
Elitesport Horsens 

Talent-Idrætsklasserne

Talent-Idrætsklasserne i Horsens Kommune er en mulighed for unge idrætstalenter i 7., 8. og 9. klasse for at kombinere deres skolegang med deres talent indenfor sport.

Hent folder her med mere info    

Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen blev oprettet i august 2008 for at give unge idrætstalenter i Horsens Kommune mulighed for at optimere deres talent i sammenhæng med at de uddanner sig.

Det er muligt at gå i Talent-Idrætsklasserne fra 7. – 9. klasse, hvis man er sportsligt egnet.

Her kombineres skole og idræt på et højt niveau og de unge talenter går både i et uddannelses – og træningsmiljø sammen med mange andre unge, der brænder for idræt og i et overbygnings- og skolefællesskab med unge med forskellige interesser.

Eleverne tilbydes en god og faglig stærk skolegang, hvor de kan få hjælp til at få en hverdag med mange træningstimer og de faglige krav i en udskolingsklasse til at hænge sammen. Derudover får eleverne mulighed for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer udover det sædvanlige i en skolekultur, hvor forskellighed og samarbejdsevne er et must.

I Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser er der syv ugentlige idrætstimer. De fire timer er afsat til idrætsspecifik morgentræning, der foregår i regi af konceptets samarbejdsklubber.

I tre ugentlige timer er der fokus på alsidig idrætsundervisning, der varetages af idrætslærere på skolen, samt en fysisk træner.

På Langmarkskolen går der pt. (august 2016) 99 eliteidrætselever på 7. - 9. årgang.

Eleverne fordeler sig pr. august 2016 på følgende idrætsgrene: Fodbold (drenge/piger), håndbold, basketball, badminton, orienteringsløb, svømning og et basishold der rummer elever fra flere mindre idrætsgrene som cykling, speedway og BMX.

Læs mere om Langmarkskolens eliteidrætsklasser her  

 

Generelt om ansøgning og optagelse

Du kan søge om optagelse på Talent-Idrætslinjen på Langmarkskolen, uanset hvilken skole du går på i dag.

Optagelseskrav:

Dyrke idræt på højt niveau.

Være motiveret til at dygtiggøre dig indenfor idrætten og i skolen.

Udfylde et ansøgningsskema med en udtalelse fra din nuværende træner og din nuværende skole.

Informationsmøde og ansøgningsfrist

Informationsmøde til Elite-Idrætsklasserne 2017/18 afholdes onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.00-19.00 på Langmarkskolen.

Her vil trænere, lærere, forældre og elever fortælle om konceptet og deres erfaringer samt øvrig relevant information om Eliteidrætsklasserne fremlægges. 

Når man har søgt om optagelse på Talent-Idrætslinjen, bliver man inviteret til en idrætsspecifik screening (prøvetræning). I nogle tilfælde afholdes der to prøvetræninger.

Kort tid efter den idrætsspecifikke screening modtager man et brev med enten afslag eller en indkaldelse til en skolesamtale. Alle elever der får en sportslig godkendelse indkaldes til en skolesamtale.

Brev med svar på optagelse følger kort efter skolesamtalen.

 

Øvrig vigtig information vedrørende optagelse på Talent-Idrætslinjen:

Sportslig screening:

Screeningen udføres i samarbejde mellem de ansvarlige morgentrænere/samarbejdsklubber samt en uvildig træner eller repræsentant fra det respektive forbund.

Alle der ansøger om optagelse inviteres til en idrætslig screening (prøvetræning). Til screeningen vurderes der indenfor kategorierne 1-3, hvor:

Kategori 1 er umiddelbart optag

Kategori 2 er muligt optag

Kategori 3 er afslag

De elever der er vurderet i kategori 1 og 2 inviteres til en skolesamtale og får umiddelbart efter svar pr. mail/brev om de er optagede.

De elever der er vurderet i kategori 3 får et brev om afslag med en kort sportslig vurdering i forhold til afslaget.

Der tages hensyn til ansøgerens aktuelle idrætsniveau i forhold til øvrige ansøgere, samt hvilken idræt ansøgeren kommer fra.

 

Venteliste:

Der er ikke decideret venteliste.

 

Vigtige datoer for optag til Elite-Idrætslinjen 2017/18:

Ansøgningsfrist:

Fredag den 3. februar 2017

Prøvetræninger:

Mandag den 20. februar kl. 08.00-09.30 og onsdag den 22. februar kl. 08.00-09.30 (eventuelt kun en af dagene).

Personlige samtaler kategori 1 og 2:

Mandag den 6. marts 2017, tirsdag den 7. Marts 2017 og torsdag den 9. marts 2017. Der afsættes ca. 20 minutter til den personlige samtale. Det er afgørende at ansøger deltager sammen med forældre/værge.

Klik her for Ansøgningsskema og Vejledning til ansøgning 

Nærmere information og konkrete spørgsmål:

Eliteidrætskonsulent i Horsens Kommune Søren Jochumsen: sojoc@horsens.dk

Skolekoordinator på Langmarkskolen Christian Christensen: cch@horsens.dk


 
 


Horsens Kommunes byvåben