Talent-Idrætsklasser

Talent-Idrætsklasserne i Horsens Kommune er en mulighed for unge idrætstalenter i 7., 8. og 9. klasse for at kombinere deres skolegang med deres talent indenfor sport.

Hent folder her med mere info

Retningslinier for Talent-Idrætsklasserne

Læs mere om Langmarkskolens eliteidrætsklasser her

Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen blev oprettet i august 2008 for at give unge idrætstalenter i Horsens Kommune mulighed for at optimere deres idrætstalent samtidig med deres uddannelse.

Det er muligt at blive optaget i Talent-Idrætsklasserne fra 7. – 9. klasse, hvis man får en sportslig godkendelse.

I klasserne kombineres skole og idræt på et højt niveau og de unge talenter færdes i et uddannelses- og træningsmiljø med andre unge, der brænder for idræt i et overbygnings- og skolefællesskab med unge med forskellige interesser.

Eleverne tilbydes en god og faglig stærk skolegang, hvor fokus er på, at få en hverdag med mange træningstimer og de faglige krav i en udskolingsklasse til at hænge sammen. Derudover får eleverne mulighed for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer udover det sædvanlige i en skolekultur, hvor forskellighed og samarbejdsevne er et must.

I Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser er der syv ugentlige idrætstimer. De fire timer er afsat til idrætsspecifik morgentræning, der foregår i regi af Team Danmark aftalens samarbejdsklubber.

I tre ugentlige lektioner er der fokus på alsidig idrætsundervisning, der varetages dels af skolens idrætslærere samt af en fysisk træner.

På Langmarkskolen går der pr. august 2018 111 Talent-idrætselever på 7. - 9. årgang.

Eleverne fordeler sig pr. august 2018 på følgende idrætsgrene: Fodbold (drenge/piger), håndbold, basketball, badminton, orienteringsløb, svømning og et basishold der rummer elever fra flere mindre idrætsgrene som cykling og karate.

Generelt om ansøgning og optagelse

Du kan søge om optagelse på Talent-Idrætslinjen på Langmarkskolen, uanset hvilken skole du går på i dag.

Optagelseskrav:

Dyrke idræt på højt niveau.

Være motiveret til at dygtiggøre dig indenfor idrætten og i skolen.

Udfylde et ansøgningsskema med en udtalelse fra din nuværende klub, træner eller forbund.

Informationsmøde og ansøgningsfrist:

Informationsmøde til Talent-Idrætsklasserne 2019/20 afholdes mandag den 3. december 2018 kl. 17.00-19.00 på Langmarkskolen.

Her vil trænere, lærere, forældre og elever fortælle om konceptet og deres erfaringer, samt øvrig relevant information om Talent-idrætsklasserne fremlægges. 

Når man har søgt om optagelse til Talent-Idrætsklasserne, bliver man inviteret til en idrætsspecifik screening (prøvetræning). I nogle tilfælde afholdes der to prøvetræninger.

Kort tid efter den idrætsspecifikke screening modtager man et brev med enten afslag eller en indkaldelse til en skolesamtale. Alle elever der får en sportslig godkendelse indkaldes til en skolesamtale.

Brev med svar på optagelse følger kort efter skolesamtalen.

Øvrig vigtig information vedrørende optagelse på Talent-Idrætslinjen:

Sportslig screening:

Screeningen udføres i samarbejde mellem de ansvarlige morgentrænere/samarbejdsklubber samt evt. en uvildig træner eller repræsentant for hver idrætsgren.

Alle der ansøger om optagelse inviteres til en idrætslig screening (prøvetræning). Til screeningen vurderes der indenfor kategorierne 1-3, hvor:

Kategori 1 er umiddelbart optag

Kategori 2 er muligt optag

Kategori 3 er afslag

De elever der er vurderet i kategori 1 og 2 inviteres til en skolesamtale og får umiddelbart efter svar pr. mail/brev om de er optagede.

De elever der er vurderet i kategori 3 får et brev om afslag med en kort sportslig vurdering i forhold til afslaget.

Der tages hensyn til ansøgerens aktuelle idrætsniveau i forhold til øvrige ansøgere, samt hvilken idræt ansøgeren kommer fra.

Venteliste:

Der er ikke decideret venteliste.

Vigtige datoer for optag til Talent-Idrætslinjen 2019/20:

Ansøgningsfrist:

Mandag den 7. januar 2019.

Prøvetræninger:

Mandag og/eller onsdag kl. 8.00-9.30 i uge 5 eller 6 2019 afhængig af idrætsgren.

Personlige samtaler kategori 1 og 2:

Mandag den 25. februar 2019, tirsdag den 26. februar 2019 og onsdag den 27. februar 2019. Der afsættes ca. 20 minutter til den personlige samtale. Ansøger skal deltage sammen med forældre/værge.

Klik her for ansøgningsskema og vejledning til ansøgning

Nærmere information og konkrete spørgsmål:

Eliteidrætskonsulent i Horsens Kommune Søren Jochumsen: sojoc@horsens.dk

Afdelingsleder på Langmarkskolen Christian Christensen: cch@horsens.dk